پگاه جهانگیری

اثر جدید پگاه جهانگیری به نام باید باشی

اثر جدید پگاه جهانگیری به نام باید باشی

اثر جدید پگاه جهانگیری به نام باید باشی تو باید باشی….. باید باشی که اشکهایم را از روی گونه هایم پاک کنی.،پای سینک ظرفشویی، هندزفری را از گوشم در بیاوری با سرزنش بگویی: خسته نشدی اینهمه داریوش شنیدی؟باید باشی وسط تمرینهای مشکل پیانو، دستت را بکشی روی کلاویه ها و پر صدا بخندی..،باید باشی که دستت را بگذاری روی شقیقه های ضربان دارم و بگویی:فکر نکن!بخند…باید باشی که مدام کاغذهای چرک نویس شعر را از وسط اتاق جمع کنی و غر بزن...

ادامه مطلب

بیوگرافی پگاه جهانگیری

بیوگرافی پگاه جهانگیری

بیوگرافی پگاه جهانگیری در نهمين سپيده دم باراني مهرماه هفتاد و يك،در كرمانشاه زاده شدم… بيست و چهارساله ام و از نخستين روزهاي با سواد شدنم،پيوند عاشقانه ام با ادبيات و شعر ناگسستني ست…. ليسانس راديولوژي هستم از دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي…..متاهل و نويسنده ي كتاب شبانه هاي بي تو….براي روزهاي تنهاييم پيانو ميزنم و ويالون مست ترم ميكند براي هميشه عاشقي كردن….چيز زيادي براي گفتن نيست جز اينكه:من آن ستاره ام كه فراموش گشته ام….....

ادامه مطلب