دوبیتی

آرزو اثر جدید خدیجه صفالومنزه

آرزو اثر جدید خدیجه صفالومنزه

آرزو اثر جدید خدیجه صفالومنزه می شود در خاک مدفون آرزوهای سرم رفته ای بی یک خداحافظ از این چشم ترم سال ها طی شدنکردی یادی ازمن ای عزیز کاش درهنگام مرگم کرده بودی باورم #خدیجه_صفالو_منزه ( #عاتکه )

ادامه مطلب