چهار پاره

اثر جدید نازنین پورمحسنی به نام قاب خالی

اثر جدید نازنین پورمحسنی به نام قاب خالی

اثر جدید نازنین پورمحسنی به نام قاب خالی رفتی و بعد از رفتنت حالا این خانه در حبس ابد مانده فال درون چشم تو بی شک تنهایی دست مرا خوانده من عاشقی بودم شبیه درد درمان من چشم سیاهت بود بستم نگاهم را به هر دیوار که خالی از قاب نگاهت بود در دفترم سیل عظیم افتاد شعر و غزل را آب ها بردند خواب تو را می دیدم و بعدش خواب تو را فریاد ها خوردند سختی کشیدم توی هر رویا کابوس هایم عاشقی کردند پاهای خسته توی هر خوابم باید به سمت مرگ برگردند تو رفته...

ادامه مطلب