تفاوت خودشیفتگی و ADHD چیست؟

برای بیش‌تر افراد عجیب است اگر بشنوند که برخی از اختلالات روانی نشانه‌های یکسان یا نزدیک به هم دارند. این نشانه‌ها ممکن است با هم اشتباه گرفته شوند. برای همین است که همیشه در نوشته‌های به این نکته تأکید می‌کنم که تنها با دانستن نشانه‌ها و سمپتوم‌های اختلال روانی نمی‌توانیم وجود یک اختلال را در […]

ادامه مطلب