۳ راه ساده بهبود محتوا بدون استفاده از کلمات کلیدی

حتما این جمله را زیاد شنیده‌اید: «محتوا، پادشاه است». در حال حاضر باید در صحت این جمله معروف شک کنیم، زیرا حالا روش‌های جدیدی برای دستیابی به رتبه بهتر وجود دارد. روش‌هایی که می‌توانند احتمال دیده شدن یک محتوای تازه انتشار یافته را به شدت افزایش دهند. در گذشته بسیاری از افراد برای بهبود رتبه […]

ادامه مطلب