چرا ما دروغ را باور می‌کنیم؟ چرا واقعیت را نمی‌پذیریم؟

چرا ما دروغ را به سادگی باور می‌کنیم یا در برابر حقیقت و پذیرش آن مقاومت می‌کنیم؟ شاید ساده‌ترین پاسخ این جملهٔ معروف است که می‌گوید: مردم دروغ شیرین را بیش‌تر از حقیقت تلخ دوست دارند. البته بیش‌تر مردم در واکنش به این جمله می‌گویند که ترجیح می‌دهند با حقیقت روبه‌رو شوند تا این‌که دروغ […]

ادامه مطلب