آیا حیوانات به درمان اختلال خواب کمک می‌کنند؟

در اینجا روش های احتمالی حیوانات خانگی شما برای کمک به اختلالات خواب را با هم بررسی می‌کنیم. انتخاب خوابیدن با حیوان خانگی یک انتخاب کاملا شخصی و فردی است. اگر اکنون با حیوان خانگی نمی‌خوابید اما فکرمی‌کنید در آینده از این مزیت بهره‌مند می‌شوید، می توانید چند شب آن را آزمایش کنید و ببینید […]

ادامه مطلب

تفاوت خودشیفتگی و ADHD چیست؟

برای بیش‌تر افراد عجیب است اگر بشنوند که برخی از اختلالات روانی نشانه‌های یکسان یا نزدیک به هم دارند. این نشانه‌ها ممکن است با هم اشتباه گرفته شوند. برای همین است که همیشه در نوشته‌های به این نکته تأکید می‌کنم که تنها با دانستن نشانه‌ها و سمپتوم‌های اختلال روانی نمی‌توانیم وجود یک اختلال را در […]

ادامه مطلب

اختلال نافرمانی – چالش‌گری یا ODD

لجبازی و نافرمانی رفتاری است که هر کودکی ممکن است در برخی از شرایط آن را بروز دهد. کودکان ممکن است گاهی دست به لجبازی بزنند اما اگر این رفتار در درازمدت در کودک دیده شود نشانهٔ اختلال نافرمانی – چالش‌گری یا ODD است. برآوردها نشان داده است که ۲ تا ۱۶ درصد از کودکان […]

ادامه مطلب