آزاد

دلتنگی اثر جدید وهابی

دلتنگی اثر جدید وهابی

دلتنگی اثر جدید وهابی اگر میگویم دلتنگم نه اینکه نیست نه اینکه دوستم ندارد… نه شاید او دلش قنج میرود با لبخندم اما… مسافت که فرسنگ ها باشد جاده ها که بی ملاحظه کاری از دست تکنولوژی برنمی آید دوستت دارم های تایپ شده بدردنمیخورد فقط کمی زمزمه در گوش ارام میکند این دلتنگی مفرط را… دلتنگی هم یک نوع بیماریست با ما خوب رفتار کنید…! ...

ادامه مطلب