آرزو یزدانی

بیوگرافی آرزو یزدانی

بیوگرافی آرزو یزدانی

بیوگرافی آرزو یزدانی من آرزو یزدانی به گفته ی شناسامه ام متولد بیست وپنجم مرداد سال شصت وپنج هستم، اما در اصل بچه ی شانزدهمین روز از  اولین ماه یک زمستون  برفی در اصفهان هستم. نوشتن در خون و رگ های من جاری بوده  از اول.پدربزرگ اهل ادبی داشتم و خیلی ها معتقد هستن عشق من به نوشتن ذاتی و ارثی هست.از دوران کودکی به گفتن شعرهای کوتاه روی آوردم اما بعدها نوشتن متن ادبی ،جایگزین اون شد. برخلاف میل و اشتیاقم در رشته ی تجربی درس خوندم.ودرنه...

ادامه مطلب

اثر جدید آرزو یزدانی به نام خیانت

اثر جدید آرزو یزدانی به نام خیانت

اثر جدید آرزو یزدانی به نام خیانت خواهرم با شوری خاص ،از خیانت پری دوست مشترکمان به شوهرش قصه می بافت!از اینکه چطور می شود وفا دار نبود؟از اینکه همسر فوق العاده ی پری ،مستحق بیشتر از اینها بود!!از اینکه معشوق  جدیدش،سال ها کوچکتر از پری است!!ازاینکه عکس های جدید  دونفره یشان سوژه ی داغ “گروه محله ی باصفا ” شده است!! راستش دلم لرزید!! من با کفش های پری هیچ وقت راه نرفته بودم ،چگونه او را قضاوت می کردم؟ چگونه تا وقتی دنیا را از دریچه...

ادامه مطلب